Bibi: Hala 
Carı: Çabuk 
Cilis: Tamamen 
Kümpür: Patates 
Çömçe: Kepçe 
Toyka: Dayak 
Toykalamak: Dayak atmak 
Kırmızı: Domates 
Frenk: Dotames. Olmamış domates 
Ağ Bakla: Kuru Fasulye, Beyaz fasulye 
Göv Bakla :Taze fasulye. Yeşil fasulye 
Tomas: Eskiden Ramazan’larda bir oyun 
Don: Şalvar 
Dimi: Kısa Şalvar 
Yazma: Oya. İnce örtü 
İçlik veya İşlik: Yakasız Gömlek 
Soyka: Ölü Elbisesi 
Nevazile: İnme. Griple karışık 
Ensi: İnme 
Pürçüklü: Havuç 
Zıbartmak : Zorla yatıp uyumak 
Bostan: Kavun, Karpuz Tarlası 
Kelek: Olmamış kavun 
Şalak : Olmamış Karpuz 
Dembeste : Saf. Budala 
Guymak: Renksiz hamur yemeği 
Pelize: Pekmezli Hamur yemeği 
Essah: Gerçek 
Emmi: Amca 
Davar: Koyun-keçi karışımı sürü 
İnecik: Merdiven 
Yanoz: Ters huylu 
Mercimek cacığı: Madımak cacığı 
Elleham (Elam): Herhalde öyle vb. 
Gül cacığı: Kabak çiçeğinden yapılan yemek 
Gülük: Hindi. Çulluk 
İskemle: Sandalye 
Cenderme : Jandarma 
Dam: Evin üstü 
Dambaşı: Evin üstü 
Sülük: Süleyman 
Ferik: Erkeğe göre ikinci eş. 
Tuma: Geniş Şalvar 
Ikırcık Karanlık: Tan vakti öncesi 
Asuvata etmek: Alışveriş yapmak 
Melemürtlemek: Baştan savmak. 
Sulhane: Banyo ile tuvaletin aynı yerde olması 
Çağa : Küçük banyo 
Tahtabaş: Tahtadan vitrin 
Pelepüsür: Pasaklı. Kirli 
Çetene: Kenevir 
Tırampa: Değiştirme. Takas 
Yenge: Kardeş ve akraba hanımı dense de genelde gelin almaya giden hanımlar topluluğu. Yenge gitmek vs. denir. 
İrikmek: Şımarmak. Aşırı hareketlilik 
Hereni: Büyük tencere 
Teşt: Büyük leğen. Eskiden bağ bozumunda kullanılırdı. 
Fermano: Kadife yelek 
Al fike: Kırmızı veya kadife kadın şalvarı 
Şayak: Erkek şalvarı 
Yapma: İnce tezek 
Kemre: İnce tezek 
Övendere: Hayvanlar için ucu sivri değnek. 
Tönse: Ekin biçmek için ağırlık olsun diye bağlanan ıslatılan ot 
Göv: Mavinin açık renklisi. Gözler için kullanılır. 
Mavzer: Bir silah çeşidi 
Şahman: En kaliteli buğday çeşidi 
Haylamak: Bağırıp çağırmak 
Tırman: Tarlalar arasındaki ince sınır 
Gıgı: Yumurta 
Mero: Mevsimlik su bekçisi (Merav) 
Cerek: Evin tavanı 
Havlu: Avlu 
Yemlik: Sapları ince uzun yenen bir ot çeşidi 
Tülü: Yenilen bir ot çeşidi 
Çalık: Yenilen bir ot çeşidi 
Karakulak: Yenilen bir ot çeşidi 
Külle : Tandırın havalandırma yeri 
Üzlük: Topraktan yapılan küçük bir küp çeşidi 
Tandır: Ekmek yapılan ateşli kuyu, ocak 
Pin: Körpe kuzular için yapılan ağıl 
Hışır: Tarlada kalan ekin sapları YÖRESEL ŞiVE FARKLILIKLARI 1