ÇANLI KİLİSE

Çanlı Kilise, bugüne kadar içerisinden çıkartılan mumyaları ile ünlenirken, kilise ve çevresi ise aynı zamanda önemli bir dini merkezdir. 
Aksaray’a 17 kilometre uzaklıkta, Akhisar köyünün 4 kilometre kuzeydoğusunda çevreye hakim bir alan üzerinde yer alan Çanlı Kilise, aynı zamanda Hasandağı'nın karşısında en iyi manzara fotoğrafı çekebileceğiniz noktada yer almaktadır. 
Bölgede Hıristiyanlık M.S 313 yılında Roma İmparatorluğu’nun resmi dini olması ile hızlı bir gelişme olanağı bulurken, M.S 10. yüzyıldan itibaren Klasik Bizans stili resimlerle süslü kiliseler ve manastırlar yapılmıştır. 1080 yılında Aksaray ve çevresi Selçuklu Devletine bağlandı. XIII. yüzyılda Kapadokya Bölgesi yoğun Selçuklu yapılanmasına sahne olmuştur. Bunun yanında Hıristiyan kolonilerinde de canlanma görülür ve birçok kilise inşa edilir. 
Çanlı Kilise'de Bizans sanatına en güzel örnekler arasında yer alır. “T” tipi serbest haç planlı Çanlı Kilise Kapadokya’nın bölgesel mimarisinden ayrılan yapı freskolarıyla başkent kökenli etkiler yansıtmaktadır. 
Kilise, kare planlı naos batıda narteks bölümü, kuzeyindeki şapel ve pareklesion kısımlarından ibarettir. Kilisenin iç kısmında Hz. İsa ve Havarilerini konu alan fresklerle süslenmiştir. 
1994 yılında Kilisenin kuzey narteksinde kaçak kazı yapılmış ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, buradan çıkarılmış olan iki adet çocuk mumyası ile süs eşyaları yakalanarak Müzeye emaneten teslim edilmiştir. 
Bu nedenle, Müze Müdürlüğünce insitu durumunda başka mumyaların olabileceği olasılığı düşünülerek, Çanlı Kilisede kurtarma kazısı yapılmıştır. Yapılan kazı sonucunda mangırlar, kurşundan ampulla, cam bilezik parçaları, madeni küpeler ve yüzükler, yazılı belgeler, mumyalar ve mumya parçaları gibi buluntular ele geçmiştir. 
Çanlı Kilise ve çevresi keşfedilmesi ve turizme kazandırılması gereken önemli alanlardan birisidir. Kilise ve çevresinde kayalara oyulmuş, tarihi onuncu yüzyıldan on dördüncü yüzyıla kadar uzanan çeşitli boyutlarda evlerin yer alırken, bir Bizans kasabası görünümündedir. 
Kilise çevresindeki taş kiliselerin sert gri bir tüften yapılırken, bu çeşit taş platodaki kireçtaşı ve içine birçok yapının oyulduğu erguvani tüften farklıdır. 
Yapılan araştırmalarda yaşam süreçleri boyunca büyük evlerin bölgenin fakirleştiği zamanlarda birden çok ailenin yerleşimini sağlayabilmek için parçalara bölündüğü, daha ileriki zamanlarda da terk edildiği ya da güvercin evleri ve sarnıç gibi ortak kullanım alanlarına da özen gösterilmiştir. 
Bölgenin bir kilometre kuzeyindeki yerleşim bölgesinde haç planlı bir kilisenin ve bitişiğinde yer alan dikdörtgen bir yapının taş temelleri ortaya çıkarılmıştır. Bu bölgedeki yapılar Erken Hristiyanlık Dönemi'ne ait olup (belki altıncı yüzyıl) ana yerleşim sahasıyla aynı zamanda mesken olarak kullanılmadığı belirlenmiştir. 
Çanlı kilisenin doğusunda kalan yerleşim bölgesindeki mimari yüzey araştırmasında iki büyük kilise, iki şapel ve bunların yakınındaki odacıklardan meydana gelen bir manastır tespit edilmiştir. 
Çanlı Kilisesi'nin freskolarında birçok faz vardır. Ayrıca, ilk fresko fazzında kalkit sıva kullanılmasına rağmen diğer fazlarda alçıtaşı sıva kullanılmıştır. 
Günümüzde Çanlı Kilise ve çevresi işlek olmayan, gözden uzak konumu ile henüz turistlerin pek çoğunun bildiği bir yer değildir. Ancak bölgede çok geniş alana yayılmış güçlü bir dini hayatın yaşandığı tartışmasız ortadadır. Kapadokya Bölgesine gelen ziyaretçilerin Çanlı Kilise'yi ve çevresini görmemesi, eksik bir Kapadokya gezisi olacaktır.