HALAY
Halaylar daha çok köy düğünlerinde oynanan oyunlardır. Davul ve zurna eşliğinde çekildiği gibi saz ve darbuka eşliğinde de çekilir. 

Aksarayımızda bilinen halaylar şunlardır; 
a) Üç ayak 
b) Karşılama 
c) Zonklama 

En yaygın halaylarımız (üç ayak halaylar); 
- Allılar 
- Selime Sektirmesi 
- Yılan Akmış Kamışa 
- Osman Abim Evde mi 

Kaşık Oyunlarından; 
- Karabiberim 
- Kesik Çayır (İnce Çayır) 
- Tombili 
- Kaynanalar 
- Yaban elleri 

Bunlardan kadınların karşılıklı oynadıkları “Kaynanalar” oyunu şöyle yapılır; 

Kadınlar eşit olarak ikiye ayrılır. İki adım aralık bırakılır. Müzik çalar (def veya kaşıkla ritim tutulur) karşı karşıya gelen gelin veya kızlar ritimle beraber söyler türküyü, kaşıklar elde, eller belde-çarşıda hedik kaynana- sağ kol omuz hizası yukarı kalkar –Dişleri gedik kaynana –sol kol omuz hizası yukarı kalkar Oğlun çerez getirmiş sensiz yedik kaynana- denir. Kollar tekrar edilir 

Al sana nispet kaynana 
Yas mı tuttun sen bana 
Ettiğinden sen utan 
Yar mı bulunmaz bana 

Sözleriyle sol ayak üzerinde kaşık ritimleriyle soldan dönüş yapılır. Tekrar edilir. İkinci kıtaya geçilirken eski duruş hali alınır ve yeni kıta figürleri aynen tekrar edilir.