Karşıda çift tutası, 
Koyunum ergen yatası, 
Gelme gelin üstüme, 
İyi olmaz yaz ortası. 

***** 

Elmanın irisine, 
Ben yandım birisine, 
Beni çoban etseler, 
Kızların sürüsüne. 

***** 
Karamanın koyunu, 
Haydi kaldır kolunu, 
Ben askere gidiyom, 
Bekle şimdi yolumu. 

***** 

Gidiyom, gidemiyom, 
Yolu terk edemiyom, 
Vardığım emmioğlu, 
Koyup da gidemiyom. 

***** 

Yarim kaşın çatıkdır, 
Kaygılara batıkdır, 
Bahçendeki gülüne, 
Annem ağu katıkdır. 

***** 

Bahçelerin koruğu, 
Ben istemem yanığı, 
Düşmanlarım gülmez mi, 
Çirkinlerin moruğu. 

***** 

Sıra sıra sokular, 
Birbirini kokular, 
Yarim gelin gidiyor, 
Kına yakın fakılar. 

***** 

Dam başında yakacak, 
Bu gün tabur kalkacak, 
Şu mahallede bir kız var, 
Oda beni yakacak. 

***** 

Al dağlar mor dağlar, 
Çıkmış da mendil sallar, 
Ben garip olmayınan, 
Yarimi almış beyler. 

***** 

Elmalar oyulur mu, 
Yare hiç doyulur mu, 
Yare doydum diyenin, 
Boynuna vurulur mu. 

***** 

Yel eser kum savrulur, 
Cihan başa çevrilir, 
Eğil yarim öpeyim, 
Yol gedikten ayrılır. 

***** 

Gel bulut kerem eyle, 
Var yare selam söyle, 
Bensiz yarin gözüne, 
Uykuyu harameyle. 

***** 

Su akar milinen, 
Yarim oynak gülünen, 
Ele vermiş meylini, 
Beni eyler gülinen. 

***** 

İnsanlar hala aşık, 
Bülbüller güle aşık, 
Eşekler küle aşık, 
Köpekler yala aşık. 

***** 

Taze limon acısı, 
Çektiğim yar acısı, 
Gel yanıma otur da, 
Sevdiğimin bacısı. 

***** 

Aksaray’dan Konya’ya, 
Yol gidiyor gidiyor, 
Zalim olmuş sevdiğim, 
Beni varmaz ediyor. 

***** 

Ağzımdaki sakızın, 
Yar verdi parasını, 
Benim yare bakanın, 
Satarım anasını. 

***** 

Ayakkabım kırmızı, 
Ben annemin bir kızı, 
Benim sevdiğim oğlan, 
Aksaray’ın yıldızı. 

***** 

Aksaray’a giderken, 
Taşpınar’ın halısı, 
Bizim köyün gençleri, 
Kızların sevdalısı. 

***** 

Dam başında durdun mu, 
Saatini kurdun mu, 
Ben sana abi derken, 
Sen bana vuruldun mu. 

***** 

Aksaray’ın hanları, 
Al kan olmuş camları, 
Halise’yi vurmuşlar, 
Daha çıkmaz canları. 

***** 

Dam başında sayacak, 
Başı versem kayacak, 
El kızı değil mi ki?, 
Bir öpsem darılacak. 

***** 

Aksaray’da inek var, 
Boynuzunda sinek var, 
Benim sevdiğim yar de, 
Beş düğmeli yelek var. 

***** 

Dere boyu kamışlar, 
Yel vurdukça hışırdar, 
Benim yarin yüreği, 
Gazel gibi hışırdar. 

***** 

Aksaray’da kurtuluş, 
Minibüsleri dolmuş, 
Yar buradan gideli, 
Aylar yılları bulmuş. 

***** 

Dam başında duran yar, 
Kakülünü buran yar, 
Annem beni vermiyor, 
Ayazlarda donan yar. 

***** 

Aksaray’ın yoğurdu, 
Tabaklarda dururdu, 
Müjdeler olsun, Emine 
İkiz oğlan doğurdu. 

***** 

Eli elimde değil, 
İpek belimde değil, 
Ne küsüyon kaynana, 
Oğlun yanımda değil. 

***** 

Entaremin önüne, 
Düğme isterim düğme, 
Askerdeki abime, 
Yenge isterim yenge. 

***** 

Fasulyeyi pişirdim, 
Toprak tenceresinde, 
Gel yarim konuşalım, 
Mutfak penceresinde. 

***** 

Emmim evi karşımızda, 
Keklik öter karşımızda, 
Ağlatmayın anasını, 
Hep ayrılık başımızda. 

***** 

Hasan dağı ovası, 
Aksaray’ın yuvası, 
Kızlar bize gelmiyor, 
Nedir bunun manası. 

***** 

Entarem yanar döner, 
Yarimin adı ömer, 
Yarim mektup yollamış, 
Annem duyarsa döver. 

***** 

Hani yarim miş miş, 
Kendi derdine düşmüş, 
Tutmuş kocaya varmış, 
Kocadan oğlan düşmüş. 

***** 

El ettikçe dama çık, 
Göz ettikçe cama çık, 
Hiç bahane bilmezsen, 
Al testiyi yola çık. 

***** 

Haburası ne bayır, 
Gülü dikenden ayır, 
Sevdalık çekenleri, 
Kayır Allah’ım kayır. 

***** 

Evimizin arkası, 
Sandalye fabrikası, 
Oğlanların kafası, 
Kontraplak tahtası. 

***** 

Haydi güneş pervane, 
Gel elvane elvane, 
Yar buradan gideli, 
Oldum deli divane. 

***** 

Fasulye yemek olur, 
Yede bak nasıl olur, 
Sen sevda çekmemişsin, 
Çekte bak, nasıl olur. 

***** 

Hocaya bak hocaya, 
Hoca ezan okuyor, 
Benim sevdiğim oğlan, 
Lise üçe gidiyor. 

 

AKSARAY MANILERI 1