AKSARAY MANILERI 5

Bahçede lahana sök gelin, 
Ne pek sözün tok gelin, 
Oğlum eve gelince, 
Dilini ağzına sok gelin. 

***** 

Ayağında ki mesler, 
Bastığın yeri süsler, 
Rica ederim sevdiğim, 
Boy resmini gönder. 

***** 

Bağınız gazel imiş, 
Oğlunuz güzel imiş, 
Ben oğlunuzu almayacağım, 
Elinen gezer imiş. 

***** 

Ayağında ki çoraplar, 
Simsiyah sitil gibi, 
Yarim gitti gurbete, 
Ben kaldım yetim gibi. 

***** 

Bahçeye kuzu girdi, 
Araya muzu girdi, 
Anasını ararken, 
Koynuma kızı girdi. 

***** 

Ambar ardı aralık, 
Kızlar milyon liralık, 
Oğlanları sorarsan, 
Fıçıda kokmuş balık. 

***** 

Aksaray’ın hasırı, 
Dolaş da gel Mısır’ı, 
Altmış kız tönge olmuş, 
Genç gelinin kısırı. 

***** 

A benim çakır yarim, 
Çenesi çukur yarim, 
Haftada bir geliyor, 
Ona da şükür yarim. 

***** 

Aksaray’a varalım, 
Bir jandarma alalım, 
Jandarma ile beraber , 
Giden yari bulalım. 

***** 

Entarimin yakası, 
Yana bakıyor yana, 
Ahiret seni sevdiğim, 
Bana bakıyor bana. 

***** 

Eşekte giden oğlan, 
Beli fişekli oğlan, 
İşaretten anlamaz, 
Kalın kafalı oğlan. 

***** 

Ayakkabı isterim, 
Altı beyaz olursa, 
Kaynanamı severim, 
Oğlu güzel olursa.