ABDURRAHMAN EFENDİ

Aksaraylı Hadis Bilgini ve Yazardır. Farsça olarak Abdülaziz’in yazdığı Umdetülislâm’ını bazı katmalarla ve “İmadülislâm” ismiyle Türkçe’ye çevirmiştir. 
Bir Beyit: 
Güle gûç ettiremez yok yere bülbül inler / Verak-ı mıhr-î vefâyı kim okur kim dinler.