ALAEDDİN ALİ

Aksaraylı Şeyh ve Yazardır. Muhiddin Arabî’nin “Anka’yı-ı Magrib’ine” şerh yazmıştır. M:1533’de ölmüştür.