Hürrem Cemali

Aksaraylı Müderris, Şair ve Ediptir. Fatih Sultan Mehmet için manzum “Miftâhülferaç” i yazmıştır. M: 1512’de ölmüştür.