İSÂ

Aksaraylı bilgin ve yazardır. Envarülelkâr ve Şehrilübbül Elbah adlı iki kitap yazmıştır. M:1327 yılında ölmüştür.